Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

prof. dr hab. Bożena Zakryś

Zainteresowania badawcze

Taksonomia, filogeneza i ekologia autotroficznych euglenin (klejnotek)

Dydaktyka

 • Botanika
 • Biologia Mikroorganizmów Eukariotycznych
 • Flora i Fauna
 • Glony, grzyby i rośliny w kryminalistyce

Realizowane projekty badawcze

Zrealizowane projekty badawcze

 • 2011-2015: projekt badawczy N N303 796040 „Identyfikacja molekularna fototroficznych euglenin oraz weryfikacja taksonomiczna wybranych grup gatunków krytycznych”; kierownik 2011-2014: projekt badawczy NCN: Analiza rozmieszczenia intronów konwencjonalnych i niekonwencjonalnych w genach jądrowych euglenin; wykonawca
 • 2010-2013: projekt badawczy N N303 548839 „Filogeneza i taksonomia rodziny Thaminidiaceae na podstawie danych morfologicznych, molekularnych i fizjologicznych; kierownik
 • 2007-2010: projekt badawczy N303 010 32/0552. “Filogeneza i taksonomia euglenin (Euglenaceae) na podstawie danych molekularno-morfologicznych”; wykonawca
 • 2003-2006: projekt badawczy KBN Nr 6PO4C 082 25, Filogeneza i taksonomia klejnotek (Euglenaceae); kierownik
 • 1999-2002: projekt badawczy KBN Nr 6PO4C 016 17, Filogeneza euglenin (Euglenoida) i ewolucja ich chloroplastów w świetle analizy znaczników molekularnych; kierownik
 • 1993-1995: projekt badawczy KBN Nr 41188910, Zróżnicowanie genetyczne Euglena agilis (Euglenophyta); kierownik

Udział w międzynarodowych programach badawczych

 • 2002-2006: projekt hiszpański finansowany przez Spanish Education and Culture Ministery
 • pt. „Flora of fresh water algae of Iberian Peninsula” wykonawca w części dotyczącej oznaczeń taksonomicznych wybranych grup glonów; wykonawca.
 • 2001-2002: projekt hiszpańsko-polski (Nr.: REN2001-3597) finansowany przez Spanish Science & Technology Ministery pt. “Vegetal diversity of Basturs lakes”; wykonawca.
 • 1999-2002: projekt hiszpańsko-polski (Nr. PB97-0982) finansowany przez Spanish Education and Culture Ministery pt. „Long-term changes in the biodiversity of macrophytes and macroalgae in wetlands of Eastern Iberian Peninsula”; wykonawca.
 • 1996-1999: projekt koreański finansowany przez Chungnam National University, Daejon Korea pt. „Badania nad koreańskimi przedstawicielami euglenin z rodzaju Euglena i Phacus”; wykonawca.
 • 1996r. (6 miesięcy): amerykański projekt badawczy finansowany przez Hesler Award, Department of Botany, University of Tennessee, Knoxville, U.S.A pt. “ Floristic, taxonomic and biogeographic studies of green euglenoids from the Southern Appalachians”; kierownik i główny wykonawca.
 • 1991r. (3 miesiące): amerykański projekt badawczy finansowany przez Hesler Award, Department of Botany, University of Tennessee, Knoxville, U.S.A pt. “The flora of green Euglenophyta and their variability in natural populations in the Southern Appalachians”; kierownik i główny wykonawca.

Członkostwo w stowarzyszeniach i pełnione funkcje

 • 1999-do chwili obecnej: American Phycological Society; członek
 • 1977-2015: Członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego

Nagrody i wyróżnienia

 • 2019 Nagroda JM Rektora UW (Zespołowa) za osiągnięcia naukowe
 • 2016 Nagroda JM Rektora UW (Zespołowa) za osiągnięcia naukowe
 • 2014 Nagroda JM Rektora UW (Zespołowa) za osiągnięcia naukowe
 • 2009 Nagroda JM Rektora UW (Zespołowa) za osiągnięcia naukowe
 • 2009 Srebrny Krzyż Zasługi za dokonania dydaktyczne i działalność organizacyjną w Uniwersytecie Warszawskim
 • 2006 Nagroda JM Rektora UW (Zespołowa) za osiągnięcia naukowe
 • 2005/2006 Stypendium naukowe JM Rektora UW
 • 2004/2005 Stypendium naukowe JM Rektora UW
 • 2003 Nagroda JM Rektora UW (Indywidualna III0) za osiągnięcia naukowe
 • 2001/2002 Stypendium naukowe JM Rektora UW
 • 2000/2001 Stypendium naukowe JM Rektora UW
 • 2001 Nagroda Rektora UW (Indywidualna II0) za osiągnięcia naukowe
 • 1998 Nagroda Rektora UW (Indywidualna I0 ) za habilitację
 • 1994 Nagroda JM Rektora UW (Indywidualna I0 ) za osiągnięcia naukowe
 • 1988 Nagroda JM Rektora UW (Indywidualna II0) za osiągnięcia naukowe
 • 1986 Nagroda JM Rektora UW (Zespołowa) za osiągnięcia dydaktyczne

Publikacje od roku 2001

2024

Gumińska, Natalia; Hałakuc, Paweł; Zakryś, Bożena; Milanowski, Rafał

Circular extrachromosomal DNA in Euglena gracilis under normal and stress conditions Journal Article

In: Protist, vol. 175, no. 3, pp. 126033, 2024, ISSN: 1434-4610.

Abstract | Links | BibTeX

Zakryś, Bożena; Jankowska, Katarzyna; Majerowicz, Anna; Fells, Alicja; Łukomska-Kowalczyk, Maja

Discovery of a new photosynthetic euglenoid in Poland: Euglena mazurica sp. nov. (Euglenales, Euglenaceae) Journal Article

In: Protist, vol. 175, no. 2, 2024, ISSN: 1434-4610.

Links | BibTeX

Jankowska, Katarzyna; Łukomska-Kowalczyk, Maja; Milanowski, Rafał; Fells, Alicja; Zakryś, Bożena

Biodiversity of autotrophic euglenids based on the group specific DNA metabarcoding approach Journal Article

In: Protist, vol. 175, no. 3, pp. 126024, 2024, ISSN: 1434-4610.

Abstract | Links | BibTeX

2023

Fells, Alicja; Jiang, Xiaodie; Jankowska, Katarzyna; Łukomska-Kowalczyk, Maja; Milanowski, Rafał; Wang, Quanxi; Zakryś, Bożena

Molecular and morphological delimitation of species in Strombomonas (Euglenaceae) including a protocol for DNA isolation utilising a chelating resin Journal Article

In: TAXON, vol. 72, no. 4, pp. 733-750, 2023.

Abstract | Links | BibTeX

2022

Chaber, Katarzyna; Łukomska-Kowalczyk, Maja; Fells, Alicja; Milanowski, Rafał; Zakryś, Bożena

Toward the robust resolution of taxonomic ambiguity within Lepocinclis (Euglenida) based on DNA sequencing and morphology Journal Article

In: Journal of Phycology, vol. 58, no. 1, pp. 105-120, 2022.

Abstract | Links | BibTeX

2021

Gumińska, Natalia; Łukomska-Kowalczyk, Maja; Chaber, Katarzyna; Zakryś, Bożena; Milanowski, Rafał

Evaluation of V2 18S rDNA barcode marker and assessment of sample collection and DNA extraction methods for metabarcoding of autotrophic euglenids Journal Article

In: Environmental Microbiology, vol. 23, no. 6, pp. 2992–3008 , 2021.

Abstract | Links | BibTeX

Gumińska, Natalia; Zakryś, Bożena; Milanowski, Rafał

A New Type of Circular RNA derived from Nonconventional Introns in Nuclear Genes of Euglenids Journal Article

In: Journal of Molecular Biology, vol. 433, no. 3, pp. 166758, 2021.

Abstract | Links | BibTeX

Łukomska-Kowalczyk, Maja; Chaber, Katarzyna; Fells, Alicja; Milanowski, Rafał; Zakryś, Bożena

Description of Flexiglena gen. nov. and new members of Discoplastis and Euglenaformis (Euglenida) Journal Article

In: Journal of Phycology, vol. 57, no. 3, pp. 766-779, 2021.

Abstract | Links | BibTeX

2020

Łukomska-Kowalczyk, Maja; Fells, Alicja; Chaber, Katarzyna; Milanowski, Rafał; Zakryś, Bożena

Taxon‐rich phylogeny and taxonomy of the genus Phacus (Euglenida) based on morphological and molecular data Journal Article

In: Journal of Phycology, vol. 56, no. 5, pp. 1135-1156, 2020.

Abstract | Links | BibTeX

Łukomska-Kowalczyk, Maja; Chaber, Katarzyna; Fells, Alicja; Milanowski, Rafał; Zakryś, Bożena

Molecular and Morphological Delimitation of Species in the Group of Lepocinclis Ovum-like taxa (Euglenida) Journal Article

In: Journal of Phycology, vol. 56, no. 2, pp. 283-299, 2020.

Abstract | Links | BibTeX

2018

Kulczycka, Agata; Łukomska-Kowalczyk, Maja; Zakryś, Bożena; Milanowski, Rafał

PCR identification of toxic euglenid species Euglena sanguinea Journal Article

In: Journal of Applied Phycology, vol. 30, no. 3, pp. 1759–1763, 2018, ISSN: 0921-8971.

Abstract | Links | BibTeX

Gumińska, Natalia; Płecha, Magdalena; Walkiewicz, Halszka; Hałakuc, Paweł; Zakryś, Bożena; Milanowski, Rafał

Culture purification and DNA extraction procedures suitable for next-generation sequencing of euglenids Journal Article

In: Journal of Applied Phycology, vol. 30, no. 6, pp. 3541–3549, 2018, ISSN: 1573-5176.

Abstract | Links | BibTeX

Gumińska, Natalia; Płecha, Magdalena; Zakryś, Bożena; Milanowski, Rafał

Order of removal of conventional and nonconventional introns from nuclear transcripts of Euglena gracilis Journal Article

In: PLoS Genetics, vol. 14, no. 10, pp. e1007761, 2018, ISSN: 15537404.

Abstract | Links | BibTeX

2017

Zakryś, Bożena; Milanowski, Rafał; Karnkowska, Anna

Evolutionary Origin of Euglena Book Chapter

In: Schwartzbach, Steven D; Shigeoka, Shigeru (Ed.): Euglena: Biochemistry, Cell and Molecular Biology, vol. 973, pp. 3–17, Springer International Publishing, Cham, 2017, ISBN: 978-3-319-54910-1.

Abstract | Links | BibTeX

2016

Łukomska-Kowalczyk, Maja; Karnkowska, Anna; Krupska, Małgorzata; Milanowski, Rafał; Zakryś, Bożena

DNA barcoding in autotrophic euglenids: evaluation of COI and 18s rDNA Journal Article

In: Journal of Phycology, vol. 52, no. 6, pp. 951–960, 2016, ISSN: 00223646.

Abstract | Links | BibTeX

Milanowski, Rafał; Gumińska, Natalia; Karnkowska, Anna; Ishikawa, Takao; Zakryś, Bożena

Intermediate introns in nuclear genes of euglenids – are they a distinct type? Journal Article

In: BMC Evolutionary Biology, vol. 16, no. 1, pp. 49, 2016, ISSN: 1471-2148.

Abstract | Links | BibTeX

2015

Łukomska-Kowalczyk, Maja; Karnkowska, Anna; Milanowski, Rafał; Łach, Łukasz; Zakryś, Bożena

Delimiting species in the Phacus longicauda complex (Euglenida) through morphological and molecular analyses Journal Article

In: Journal of Phycology, vol. 51, no. 6, pp. 1147–1157, 2015, ISSN: 00223646.

Abstract | Links | BibTeX

Karnkowska, Anna; Bennett, Matthew S; Watza, Donovan; Kim, Jong Im; Zakryś, Bożena; Triemer, Richard E

Phylogenetic Relationships and Morphological Character Evolution of Photosynthetic Euglenids (Excavata) Inferred from Taxon-rich Analyses of Five Genes Journal Article

In: Journal of Eukaryotic Microbiology, vol. 62, no. 3, pp. 362-373, 2015.

Abstract | Links | BibTeX

2014

Milanowski, Rafał; Karnkowska, Anna; Ishikawa, Takao; Zakryś, Bożena

Distribution of Conventional and Nonconventional Introns in Tubulin (alpha and beta) Genes of Euglenids Journal Article

In: Molecular Biology and Evolution, vol. 31, no. 3, pp. 584–593, 2014, ISSN: 1537-1719.

Abstract | Links | BibTeX

2013

Zakryś, Bożena; Karnkowska-Ishikawa, Anna; Łukomska-Kowalczyk, Maja; Milanowski, Rafał

A new photosynthetic euglenoid isolated in Poland: Euglenaria clepsydroides sp. nov. (Euglenea) Journal Article

In: European Journal of Phycology, vol. 48, no. 3, pp. 260–267, 2013, ISSN: 0967-0262.

Abstract | Links | BibTeX

Karnkowska-Ishikawa, Anna; Milanowski, Rafał; Triemer, Richard E; Zakryś, Boena

A redescription of morphologically similar species from the genus Euglena : E. laciniata, E. sanguinea, E. sociabilis, and E. splendens 1 Journal Article

In: Journal of Phycology, vol. 49, no. 3, pp. 616–626, 2013, ISSN: 00223646.

Abstract | Links | BibTeX

2012

Karnkowska-Ishikawa, Anna; Milanowski, Rafał; Triemer, Richard E; Zakryś, Bożena

Taxonomic revisions of morphologically similar species from two euglenoid genera: Euglena (E. granulata and E. velata) and Euglenaria (Eu. anabaena, Eu. caudata, and Eu. clavata) Journal Article

In: Journal of Phycology, vol. 48, no. 3, pp. 729–739, 2012, ISSN: 00223646.

Abstract | Links | BibTeX

2011

Karnkowska-Ishikawa, Anna; Milanowski, Rafał; Zakryś, Bożena

The species Euglena deses (Euglenaceae) revisited: new morphological and molecular data Journal Article

In: Journal of Phycology, vol. 47, no. 3, pp. 653–661, 2011, ISSN: 00223646.

Abstract | Links | BibTeX

2010

Karnkowska-Ishikawa, Anna; Milanowski, Rafał; Kwiatowski, Jan; Zakryś, Bożena

Taxonomy of the Phacus oscillans (Euglenaceae) and its close relatives-balancing morphological and molecular features Journal Article

In: Journal of Phycology, vol. 46, no. 1, pp. 172–182, 2010, ISSN: 00223646.

Abstract | Links | BibTeX

Linton, Eric W; Karnkowska-Ishikawa, Anna; Kim, Jong Im; Shin, Woongghi; Bennett, Mathew S; Kwiatowski, Jan; Zakryś, Bożena; Triemer, Richard E

Reconstructing Euglenoid Evolutionary Relationships using Three Genes: Nuclear SSU and LSU, and Chloroplast SSU rDNA Sequences and the Description of Euglenaria gen. nov. (Euglenophyta) Journal Article

In: Protist, vol. 161, no. 4, pp. 603-619, 2010, ISSN: 1434-4610.

Abstract | Links | BibTeX

2009

Kosmala, Sylwia; Karnkowska-Ishikawa, Anna; Milanowski, Rafał; Kwiatowski, Jan; Zakryś, Bożena

Phylogeny and systematics of Euglena (Euglenaceae) species with axial, stellate chloroplasts based on morphological and molecular data-new taxa, emended diagnoses, and epitypifications Journal Article

In: Journal of Phycology, vol. 45, no. 2, pp. 464–481, 2009, ISSN: 00223646.

Abstract | Links | BibTeX

2007

Kosmala, Sylwia; Bereza, Magdalena; Milanowski, Rafał; Kwiatowski, Jan; Zakryś, Bożena

Morphological and molecular examination of relationships and epitype establishment of Phacus pleuronectes , Phacus orbicularis , and Phacus hamelii Journal Article

In: Journal of Phycology, vol. 43, no. 5, pp. 1071–1082, 2007, ISSN: 00223646.

Abstract | Links | BibTeX

Kosmala, Sylwia; Milanowski, Rafał; Brzóska, Kamil; Pękala, Małgorzata; Kwiatowski, Jan; Zakryś, Bożena

Phylogeny and systematics of the genus Monomorphina (Euglenaceae) based on morphological and molecular data Journal Article

In: Journal of Phycology, vol. 43, no. 1, pp. 171–185, 2007, ISSN: 00223646.

Abstract | Links | BibTeX

2006

Milanowski, Rafał; Kosmala, Sylwia; Zakryś, Bożena; Kwiatowski, Jan

Phylogeny of photosynthetic Euglenophytes based on combined chloroplast and cytoplasmic SSU rDNA sequence analysis Journal Article

In: Journal of Phycology, vol. 42, no. 3, pp. 721–730, 2006, ISSN: 0022-3646.

Abstract | Links | BibTeX

2005

Kosmala, Sylwia; Karnkowska, Anna; Milanowski, Rafał; Kwiatowski, Jan; Zakryś, Bożena

Phylogenetic and taxonomic position of Lepocinclis fusca comb. nov. (=Euglena fusca) (Euglenaceae): morphological and molecular justification Journal Article

In: Journal of Phycology, vol. 41, no. 6, pp. 1258-1267, 2005, ISSN: 00223646.

Abstract | Links | BibTeX

2004

Zakryś, Bożena; Empel, Joanna; Milanowski, Rafał; Gromadka, Robert; Borsuk, Piotr; Kędzior, Marta; Kwiatkowski, Jan

Genetic variability of Euglena agilis (Euglenophyceae) Journal Article

In: Acta Societatis Botanicorum Poloniae, vol. 73, no. 4, pp. 305–309, 2004, ISSN: 2083-9480.

Abstract | Links | BibTeX

2003

Brown, Patrick J P; Zakryś, Bożena; Farmer, Mark A

Plastid morphology, ultrastructure, and development in Colacium and the loricate Euglenophytes (Euglenophyceae) Journal Article

In: Journal of Phycology, vol. 39, no. 1, pp. 115-121, 2003.

Abstract | Links | BibTeX

2002

Zakryś, Boz. ena; Milanowski, Rafał; Empel, Joanna; Borsuk, Piotr; Gromadka, Robert; Kwiatowski, Jan

Two different species of Euglena, E. geniculata and E. myxocylindracea (Euglenophyceae), are virtually genetically and morphologically identical Journal Article

In: Journal of Phycology, vol. 38, no. 6, pp. 1190–1199, 2002, ISSN: 00223646.

Abstract | Links | BibTeX

2001

Milanowski, Rafał; Zakryś, B; Kwiatowski, Jan

Phylogenetic analysis of chloroplast small-subunit rRNA genes of the genus Euglena Ehrenberg. Journal Article

In: International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, vol. 51, no. 3, pp. 773–781, 2001, ISSN: 1466-5026.

Abstract | Links | BibTeX