Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Projekty

W toku


Projekty finansowane przez European Molecular Biology Organization (EMBO)

Evolution of phototrophy in eukaryotes – EMBO Installation Grant (kierownik Anna Karnkowska) [więcej informacji]


Projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (NCN)

Nowe mioceńskie kręgowce lądowe z północno-zachodnich brzegów Paratetydy i ich implikacje dla wymiany faun między Azją a Europą (kierownik Mateusz Tałanda)

Wzorce ewolucyjne a kolonizacja nowych środowisk: badanie ewolucji i morfologii funkcjonalnej słodkowodnych szczękoczułkowców (kierownik Kenneth De Baets)

Behawior przodków i pochodzenie lori (Primates, Mammalia): nowe spojrzenie na ich ewolucję zmysłów i rekonstrucję diety kopalnych form (kierownik Sergi López-Torres)

Różnorodność mikroorganizmów eukariotycznych w osadzie i w planktonie okresowo wysychających zbiorników wodnych (kierownik Maja Łukomska-Kowalczyk)

Rola domieszki genetycznej w ekologicznym różnicowaniu się Anthriscus sylvestris sensu lato, domniemanego gatunku pierścieniowego (kierownik Krzysztof Spalik)

Ewolucja i funkcja odwróconych powtórzeń (IR) w genomach plastydowych Euglenophyta (kierownik Kacper Maciszewski) [więcej informacji]

Fotosymbioza u słodkowodnych orzęsków: badanie różnorodności, funkcjonowania i ewolucji z zastosowaniem sekwencjonowania pojedynczych komórek (kierownik Anna Karnkowska) [więcej informacji]

Razem czy osobno – jak bakterie wewnątrzstrzępkowe wpływają na swojego grzybowego gospodarza? (kierownik Alicja Okrasińska) [więcej informacji]

Struktura i ewolucja genomów mitochondrialnych euglenin (kierownik Paweł Hałakuc)

Wczesne zróżnicowanie gadów naczelnych u zarania ery dinozaurów (kierownik Łukasz Czepiński) [więcej informacji]

Wpływ urbanizacji na mikrobiotę układu pokarmowego u ptaków: podejścia porównawcze i eksperymentalne (kierownik Marta Szulkin)

Zastosowanie metod biologii systemowej w celu zrozumienia ewolucji i roli ścieżek molekularnych powiązanych z wielokomórkowością (kierownik Stanisław Dunin-Horkawicz) [więcej informacji]

Zespoły mikroorganizmów słodkowodnych w gradiencie eutrofizacji: różnorodność i interakcje protistów i bakterii (kierownik Anna Karnkowska) [więcej informacji]


Projekty finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Opracowanie biostarterów wspomagających dojrzewanie mięsa wołowego na sucho (kierownik Julia Pawłowska) [więcej informacji]


Projekty finansowane przez IDUB

Rozwój oraz weryfikacja narzędzi bioinformatycznych do wysokoprzepustowej analizy białkowych struktur domen splecionych helis α, ze szczególnym uwzględnieniem metody AlphaFold2 (kierownik Stanisław Dunin-Horkawicz)

Opracowanie metody wysokoprzepustowego sekwencjonowania transkryptomów z pojedynczych komórek mikroorganizmów eukariotycznych (kierownik Anna Karnkowska)

Charakterystyka intronów niekonwencjonalnych w genach jądrowych euglenin (kierownik Rafał Milanowski)

Biodiversity and Evolution Research Laboratory (kierownik Anna Karnkowska) [więcej informacji]

PARADIVE: the integrated study of parasitism, biodiversity and environmental change (kierownik Kenneth de Baets)

Projekty finansowane przez Sojusz 4EU+

From fungal morphology to genotype (kierownik Julia Pawłowska)

Monitoring diversity of microbial dark matter in expanding anoxic zones (kierownik Anna Karnkowska)


 

Zakończone

Projekty finansowane przez European Molecular Biology Organization (EMBO)

Establishing protocols for the long-read sequencing of microbial eukaryotes – EMBO Young Investigator Small Grant (kierownik Anna Karnkowska)

Inverted light microscope for the single-cell isolation of microbial eukaryotes – EMBO Young Investigator Small Grant (kierownik Anna Karnkowska)

Projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (NCN)

Czasowe i przestrzenne koordynaty sukcesji kręgowców w późnej kredzie Pustyni Gobi (kierownik Łukasz Czepiński)

Charakterystyka intronów niekonwencjonalnych w genach jądrowych euglenin (kierownik Rafał Milanowski) [więcej informacji]

Charakterystyka kolistych, pozachromosomowych DNA u klejnotek (Euglenida) (kierownik Natalia Gumińska) [więcej informacji]

Czynniki ekologiczne i ograniczenia rozwojowe warunkujące ewolucję wtórnej drzewiastości na przykładzie baldaszkowatych z podrodziny Apioideae (kierownik Krzysztof Spalik) [więcej informacji]

Ewolucja i funkcja plastydów bezbarwnych glonów z grupy Euglenophyta i Dictyochophyceae (kierownik Anna Karnkowska) [więcej informacji]

Ewolucja intronów w genach jądrowych euglenin (kierownik Rafał Milanowski) [więcej informacji]

Ewolucja zdolności asymilacji różnych źródeł węgla u przedstawicieli rzędu Mucorales (kierownik Julia Pawłowska) [więcej informacji]

Sekwencjonowanie środowiskowe (metabarcoding) kluczem do poznania różnorodności biologicznej autotroficznych euglenin (Euglenida) (kierownik Bożena Zakryś) [więcej informacji]

Wpływ zanieczyszczenia gleby na występowanie i różnorodność przedstawicieli Mucoromycota oraz ich bakteryjnych endosymbiontów (kierownik Julia Pawłowska) [więcej informacji]


Projekty finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Filogenetyczna klasyfikacja Laboulbeniales na tle innych grzybów owadobójczych. MNiSW nr DI2014012344 (kierownik Michał Gorczak).


Projekty finansowane w ramach Funduszu Innowacji Dydaktycznych

Mobilne laboratorium genetyki środowiskowej (kierownik Julia Pawłowska i Barbara Pietrzak) [więcej informacji]


We współpracy

Monitorowanie rozprzestrzeniania się złotaka wysmukłego (Aureoboletus projectellus) w Europie [więcej informacji]