Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Projekty

 

 

Projekty finansowane przez European Molecular Biology Organization (EMBO)

Evolution of phototrophy in eukaryotes – EMBO Installation Grant (kierownik Anna Karnkowska) [więcej informacji]

Establishing protocols for the long-read sequencing of microbial eukaryotes – EMBO Young Investigator Small Grant (kierownik Anna Karnkowska)

Inverted light microscope for the single-cell isolation of microbial eukaryotes – EMBO Young Investigator Small Grant (kierownik Anna Karnkowska)


Projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (NCN)

Zespoły mikroorganizmów słodkowodnych w gradiencie eutrofizacji: różnorodność i interakcje protistów i bakterii (kierownik Anna Karnkowska) [więcej informacji]

Charakterystyka intronów niekonwencjonalnych w genach jądrowych euglenin (kierownik Rafał Milanowski) [więcej informacji]

Charakterystyka kolistych, pozachromosomowych DNA u klejnotek (Euglenida) (kierownik Natalia Gumińska) [więcej informacji]

Czasowe i przestrzenne koordynaty sukcesji kręgowców w późnej kredzie Pustyni Gobi (kierownik Łukasz Czepiński)

Czynniki ekologiczne i ograniczenia rozwojowe warunkujące ewolucję wtórnej drzewiastości na przykładzie baldaszkowatych z podrodziny Apioideae (kierownik Krzysztof Spalik) [więcej informacji]

Ewolucja i funkcja plastydów bezbarwnych glonów z grupy Euglenophyta i Dictyochophyceae (kierownik Anna Karnkowska) [więcej informacji]

Ewolucja i funkcja odwróconych powtórzeń (IR) w genomach plastydowych Euglenophyta (kierownik Kacper Maciszewski) [więcej informacji]

Ewolucja intronów w genach jądrowych euglenin (kierownik Rafał Milanowski) [więcej informacji]

Sekwencjonowanie środowiskowe (metabarcoding) kluczem do poznania różnorodności biologicznej autotroficznych euglenin (Euglenida) (kierownik Bożena Zakryś) [więcej informacji]

Wczesne zróżnicowanie gadów naczelnych u zarania ery dinozaurów (kierownik Łukasz Czepiński) [więcej informacji]

Wpływ zanieczyszczenia gleby na występowanie i różnorodność przedstawicieli Mucoromycota oraz ich bakteryjnych endosymbiontów (kierownik Julia Pawłowska) [więcej informacji]


Projekty finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Opracowanie biostarterów wspomagających dojrzewanie mięsa wołowego na sucho (kierownik Julia Pawłowska) [więcej informacji]


Projekty finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Filogenetyczna klasyfikacja Laboulbeniales na tle innych grzybów owadobójczych. MNiSW nr DI2014012344 (kierownik Michał Gorczak).


Projekty finansowane przez IDUB

Biodiversity and Evolution Research Laboratory (kierownik Anna Karnkowska) [więcej informacji]

.


Projekty finansowane w ramach Funduszu Innowacji Dydaktycznych

Mobilne laboratorium genetyki środowiskowej (kierownik Julia Pawłowska i Barbara Pietrzak) [więcej informacji]


We współpracy

Monografia “Grzyby chronione Polski” (kierownik Anna Kujawa), MNiSW nr DNM/SP/468952/2020 (2020-2021).

Phylogenetic and evolutionary study of mucoralean fungi from Iran with bioremediation potential for oil contaminated soils (kierownik: Somayeh Dolatabadi), Iranian ICRP nr 364 (3/7/2019) (2019-2022).

Monitorowanie rozprzestrzeniania się złotaka wysmukłego (Aureoboletus projectellus) w Europie [więcej informacji]