Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Projekty

W toku


Projekty finansowane przez European Molecular Biology Organization (EMBO)

Evolution of phototrophy in eukaryotes – EMBO Installation Grant (kierownik Anna Karnkowska) [więcej informacji]


Projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (NCN)

Czasowe i przestrzenne koordynaty sukcesji kręgowców w późnej kredzie Pustyni Gobi (kierownik Łukasz Czepiński)

Ewolucja i funkcja odwróconych powtórzeń (IR) w genomach plastydowych Euglenophyta (kierownik Kacper Maciszewski) [więcej informacji]

Fotosymbioza u słodkowodnych orzęsków: badanie różnorodności, funkcjonowania i ewolucji z zastosowaniem sekwencjonowania pojedynczych komórek (kierownik Anna Karnkowska) [więcej informacji]

Razem czy osobno – jak bakterie wewnątrzstrzępkowe wpływają na swojego grzybowego gospodarza? (kierownik Alicja Okrasińska) [więcej informacji]

Struktura i ewolucja genomów mitochondrialnych euglenin (kierownik Paweł Hałakuc)

Wczesne zróżnicowanie gadów naczelnych u zarania ery dinozaurów (kierownik Łukasz Czepiński) [więcej informacji]

Zastosowanie metod biologii systemowej w celu zrozumienia ewolucji i roli ścieżek molekularnych powiązanych z wielokomórkowością (kierownik Stanisław Dunin-Horkawicz) [więcej informacji]

Zespoły mikroorganizmów słodkowodnych w gradiencie eutrofizacji: różnorodność i interakcje protistów i bakterii (kierownik Anna Karnkowska) [więcej informacji]


Projekty finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Opracowanie biostarterów wspomagających dojrzewanie mięsa wołowego na sucho (kierownik Julia Pawłowska) [więcej informacji]


Projekty finansowane przez IDUB

Biodiversity and Evolution Research Laboratory (kierownik Anna Karnkowska) [więcej informacji]

PARADIVE: the integrated study of parasitism, biodiversity and environmental change (kierownik Kenneth de Baets)

Projekty finansowane przez Sojusz 4EU+

Monitoring diversity of microbial dark matter in expanding anoxic zones (kierownik Anna Karnkowska)


 

Zakończone

Projekty finansowane przez European Molecular Biology Organization (EMBO)

Establishing protocols for the long-read sequencing of microbial eukaryotes – EMBO Young Investigator Small Grant (kierownik Anna Karnkowska)

Inverted light microscope for the single-cell isolation of microbial eukaryotes – EMBO Young Investigator Small Grant (kierownik Anna Karnkowska)

Projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (NCN)

Charakterystyka intronów niekonwencjonalnych w genach jądrowych euglenin (kierownik Rafał Milanowski) [więcej informacji]

Charakterystyka kolistych, pozachromosomowych DNA u klejnotek (Euglenida) (kierownik Natalia Gumińska) [więcej informacji]

Czynniki ekologiczne i ograniczenia rozwojowe warunkujące ewolucję wtórnej drzewiastości na przykładzie baldaszkowatych z podrodziny Apioideae (kierownik Krzysztof Spalik) [więcej informacji]

Ewolucja i funkcja plastydów bezbarwnych glonów z grupy Euglenophyta i Dictyochophyceae (kierownik Anna Karnkowska) [więcej informacji]

Ewolucja intronów w genach jądrowych euglenin (kierownik Rafał Milanowski) [więcej informacji]

Ewolucja zdolności asymilacji różnych źródeł węgla u przedstawicieli rzędu Mucorales (kierownik Julia Pawłowska) [więcej informacji]

Sekwencjonowanie środowiskowe (metabarcoding) kluczem do poznania różnorodności biologicznej autotroficznych euglenin (Euglenida) (kierownik Bożena Zakryś) [więcej informacji]

Wpływ zanieczyszczenia gleby na występowanie i różnorodność przedstawicieli Mucoromycota oraz ich bakteryjnych endosymbiontów (kierownik Julia Pawłowska) [więcej informacji]


Projekty finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Filogenetyczna klasyfikacja Laboulbeniales na tle innych grzybów owadobójczych. MNiSW nr DI2014012344 (kierownik Michał Gorczak).


Projekty finansowane w ramach Funduszu Innowacji Dydaktycznych

Mobilne laboratorium genetyki środowiskowej (kierownik Julia Pawłowska i Barbara Pietrzak) [więcej informacji]


We współpracy

Monitorowanie rozprzestrzeniania się złotaka wysmukłego (Aureoboletus projectellus) w Europie [więcej informacji]