Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Biologia molekularna euglenin

Tematyka badań

Badania w naszej grupie są związane głównie z aktualnie realizowanymi projektami badawczymi finansowanymi przez Narodowe Centrum Nauki oraz IDUB. W ich ramach analizujemy genomy jądrowe trzech gatunków euglenin, Euglena gracilis, Euglena longa i Euglena hiemalis, koncentrując się na obecnych w nich intronach różnych typów (rozmieszczenie, potencjalne zmiany typu, tempo i mechanizm nabywania nowych sekwencji intronowych, splicing alternatywny). Staramy się także scharakteryzować unikalne dla euglenin introny niekonwencjonalne. Badamy formę fizyczną w jakiej są usuwane, kolejność usuwania intronów różnych typów z transkryptów, chcemy poznać mechanizm nabywania nowych intronów w genach oraz mechanizm ich usuwania w trakcie dojrzewania pre-mRNA. Oprócz tego badamy ewolucję genów kodujących rRNA, a także nietypową organizację genomów mitochondrialnych euglenin.

Aktualnie realizowane projekty badawcze

Przykładowe tematy zakończonych prac dyplomowych

 • Adam Milewski (2023). Ewolucja końców 5′ transkryptów u euglenin. Praca licencjacka na kierunku Bioinformatyka i Biologia Systemów.
 • Weronika Mikina (2023). Analiza zdarzeń ewolucyjnych kształtujących strukturę genomów jądrowych euglenin na podstawie manualnej adnotacji wybranych genów. Praca magisterska na kierunku Biotechnologia.
 • Maria Jagielska (2022). Analiza genomów mitochondrialnych wybranych gatunków euglenin. Praca magisterska na kierunku Biologia.
 • Anna Semik (2021). Analiza intronów niekonwencjonalnych w genach jądrowych euglenin. Praca licencjacka na kierunku Bioinformatyka i Biologia Systemów.
 • Marcin Broler (2021). Kolejność wycinania intronów w genie tubB u Euglena gracilis. Praca licencjacka na kierunku Biologia.
 • Michalina Komorowska (2020). Analiza formy fizycznej wyciętych intronów niekonwencjonalnych występujących w genach gapC i tubB u E. gracilis. Praca magisterska na kierunku Biotechnologia.
 • Antonina Ignatenko (2019). Mechanizmy utraty i nabywania intronów spliceosomalnych w genach jądrowych eukariontów. Praca licencjacka na kierunku Biotechnologia (praca opublikowana w Postępach Biochemii).
 • Katarzyna Kerner (2018). Porównanie kolejności usuwania intronów dwóch typów z transkryptu genu gapC u Euglena gracilis i Euglena agilis. Praca licencjacka na kierunku Biotechnologia.
 • Paweł Hałakuc (2018). Tracing evolutionary changes in rRNA genes of Euglenozoa. Praca magisterska na kierunku Biotechnologia w ramach MISMaP.
 • Daria Zganiacz (2017). Charakterystyka kolistych cząsteczek kwasów rybonukleinowych – występowanie, funkcje, metody badania. Praca licencjacka na kierunku Biotechnologia w ramach MISMaP (praca opublikowana w Postępach Biochemii).
 • Agata Gondek (2015). Badanie wpływu substancji hamujących działanie spliceosomu ludzkiego na spliceosom Euglena gracilis. Praca magisterska na kierunku Biologia w ramach MISMaP.
 • Natalia Pałczyńska (2015). Rozmieszczenie intronów w genie gapC u Euglena agilis. Uzyskanie konstruktu do badania mechanizmów wycinania intronów niekonwencjonalnych u euglenin w systemie drożdżowym. Praca magisterska na kierunku Biotechnologia.
 • Więcej informacji na temat prac dyplomowych

Przykładowe publikacje

Hałakuc, Paweł; Karnkowska, Anna; Milanowski, Rafał

Typical structure of rRNA coding genes in diplonemids points to two independent origins of the bizarre rDNA structures of euglenozoans Journal Article

In: BMC Ecology and Evolution, vol. 22, no. 1, pp. 59, 2022, ISSN: 2730-7182.

Abstract | Links | BibTeX

Gumińska, Natalia; Zakryś, Bożena; Milanowski, Rafał

A New Type of Circular RNA derived from Nonconventional Introns in Nuclear Genes of Euglenids Journal Article

In: Journal of Molecular Biology, vol. 433, no. 3, pp. 166758, 2021.

Abstract | Links | BibTeX

Gumińska, Natalia; Płecha, Magdalena; Walkiewicz, Halszka; Hałakuc, Paweł; Zakryś, Bożena; Milanowski, Rafał

Culture purification and DNA extraction procedures suitable for next-generation sequencing of euglenids Journal Article

In: Journal of Applied Phycology, vol. 30, no. 6, pp. 3541–3549, 2018, ISSN: 1573-5176.

Abstract | Links | BibTeX

Gumińska, Natalia; Płecha, Magdalena; Zakryś, Bożena; Milanowski, Rafał

Order of removal of conventional and nonconventional introns from nuclear transcripts of Euglena gracilis Journal Article

In: PLoS Genetics, vol. 14, no. 10, pp. e1007761, 2018, ISSN: 15537404.

Abstract | Links | BibTeX

Milanowski, Rafał; Gumińska, Natalia; Karnkowska, Anna; Ishikawa, Takao; Zakryś, Bożena

Intermediate introns in nuclear genes of euglenids – are they a distinct type? Journal Article

In: BMC Evolutionary Biology, vol. 16, no. 1, pp. 49, 2016, ISSN: 1471-2148.

Abstract | Links | BibTeX

Milanowski, Rafał; Karnkowska, Anna; Ishikawa, Takao; Zakryś, Bożena

Distribution of Conventional and Nonconventional Introns in Tubulin (alpha and beta) Genes of Euglenids Journal Article

In: Molecular Biology and Evolution, vol. 31, no. 3, pp. 584–593, 2014, ISSN: 1537-1719.

Abstract | Links | BibTeX