Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Biologia molekularna euglenin

Tematyka badań

Badania w naszej grupie są związane głównie z trzema aktualnie realizowanymi projektami badawczymi finansowanymi przez Narodowe Centrum Nauki. W ramach pierwszego projektu analizujemy genomy jądrowe dwóch gatunków euglenin, Euglena longa i Euglena hiemalis, koncentrując się na obecnych w nich intronach różnych typów (rozmieszczenie, potencjalne zmiany typu, tempo i mechanizm nabywania nowych sekwencji intronowych). Celem drugiego projektu jest charakterystyka unikalnych dla euglenin intronów niekonwencjonalnych. Staramy się ustalić formę fizyczną w jakiej są usuwane, kolejność usuwania intronów różnych typów z transkryptów, poznać lokalizację komórkową splicingu niekonwencjonalnego, ustalić mechanizm nabywania nowych intronów w genach oraz mechanizm ich usuwania w trakcie dojrzewania pre-mRNA. Tematem trzeciego projektu jest analiza kolistych, pozachromosomowych cząsteczek DNA. Oprócz tego badamy ewolucję genów kodujących rRNA, a także nietypową organizację genomów mitochondrialnych euglenin.

Aktualnie realizowane projekty badawcze

Przykładowe tematy zakończonych prac dyplomowych

 • Maria Jagielska (2022). Analiza genomów mitochondrialnych wybranych gatunków euglenin. Praca magisterska na kierunku Biologia.
 • Anna Semik (2021). Analiza intronów niekonwencjonalnych w genach jądrowych euglenin. Praca licencjacka na kierunku Bioinformatyka i Biologia Systemów.
 • Marcin Broler (2021). Kolejność wycinania intronów w genie tubB u Euglena gracilis. Praca licencjacka na kierunki Biologia.
 • Michalina Komorowska (2020). Analiza formy fizycznej wyciętych intronów niekonwencjonalnych występujących w genach gapC i tubB u E. gracilis. Praca magisterska na kierunku Biotechnologia.
 • Antonina Ignatenko (2019). Mechanizmy utraty i nabywania intronów spliceosomalnych w genach jądrowych eukariontów. Praca licencjacka na kierunku Biotechnologia (praca opublikowana w Postępach Biochemii).
 • Katarzyna Kerner (2018). Porównanie kolejności usuwania intronów dwóch typów z transkryptu genu gapC u Euglena gracilis i Euglena agilis. Praca licencjacka na kierunku Biotechnologia.
 • Paweł Hałakuc (2018). Tracing evolutionary changes in rRNA genes of Euglenozoa. Praca magisterska na kierunku Biotechnologia w ramach MISMaP.
 • Daria Zganiacz (2017). Charakterystyka kolistych cząsteczek kwasów rybonukleinowych – występowanie, funkcje, metody badania. Praca licencjacka na kierunku Biotechnologia w ramach MISMaP (praca opublikowana w Postępach Biochemii).
 • Agata Gondek (2015). Badanie wpływu substancji hamujących działanie spliceosomu ludzkiego na spliceosom Euglena gracilis. Praca magisterska na kierunku Biologia w ramach MISMaP.
 • Natalia Pałczyńska (2015). Rozmieszczenie intronów w genie gapC u Euglena agilis. Uzyskanie konstruktu do badania mechanizmów wycinania intronów niekonwencjonalnych u euglenin w systemie drożdżowym. Praca magisterska na kierunku Biotechnologia.
 • Więcej informacji na temat prac dyplomowych

Przykładowe publikacje

Hałakuc, Paweł; Karnkowska, Anna; Milanowski, Rafał

Typical structure of rRNA coding genes in diplonemids points to two independent origins of the bizarre rDNA structures of euglenozoans Journal Article

BMC Ecology and Evolution, 22 (1), pp. 59, 2022, ISSN: 2730-7182.

Abstract | Links | BibTeX

Gumińska, Natalia; Zakryś, Bożena; Milanowski, Rafał

A New Type of Circular RNA derived from Nonconventional Introns in Nuclear Genes of Euglenids Journal Article

Journal of Molecular Biology, 433 (3), pp. 166758, 2021.

Abstract | Links | BibTeX

Gumińska, Natalia; Płecha, Magdalena; Walkiewicz, Halszka; Hałakuc, Paweł; Zakryś, Bożena; Milanowski, Rafał

Culture purification and DNA extraction procedures suitable for next-generation sequencing of euglenids Journal Article

Journal of Applied Phycology, 30 (6), pp. 3541–3549, 2018, ISSN: 1573-5176.

Abstract | Links | BibTeX

Gumińska, Natalia; Płecha, Magdalena; Zakryś, Bożena; Milanowski, Rafał

Order of removal of conventional and nonconventional introns from nuclear transcripts of Euglena gracilis Journal Article

PLoS Genetics, 14 (10), pp. e1007761, 2018, ISSN: 15537404.

Abstract | Links | BibTeX

Milanowski, Rafał; Gumińska, Natalia; Karnkowska, Anna; Ishikawa, Takao; Zakryś, Bożena

Intermediate introns in nuclear genes of euglenids – are they a distinct type? Journal Article

BMC Evolutionary Biology, 16 (1), pp. 49, 2016, ISSN: 1471-2148.

Abstract | Links | BibTeX

Milanowski, Rafał; Karnkowska, Anna; Ishikawa, Takao; Zakryś, Bożena

Distribution of Conventional and Nonconventional Introns in Tubulin (alpha and beta) Genes of Euglenids Journal Article

Molecular Biology and Evolution, 31 (3), pp. 584–593, 2014, ISSN: 1537-1719.

Abstract | Links | BibTeX