Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Biologia molekularna euglenin

Tematyka badań

Badania w naszej grupie są związane głównie z trzema aktualnie realizowanymi projektami badawczymi finansowanymi przez Narodowe Centrum Nauki. W ramach pierwszego projektu analizujemy genomy jądrowe dwóch gatunków euglenin, Euglena longa i Euglena hiemalis, koncentrując się na obecnych w nich intronach różnych typów (rozmieszczenie, potencjalne zmiany typu, tempo i mechanizm nabywania nowych sekwencji intronowych). Celem drugiego projektu jest charakterystyka unikalnych dla euglenin intronów niekonwencjonalnych. Staramy się ustalić formę fizyczną w jakiej są usuwane, kolejność usuwania intronów różnych typów z transkryptów, poznać lokalizację komórkową splicingu niekonwencjonalnego, ustalić mechanizm nabywania nowych intronów w genach oraz mechanizm ich usuwania w trakcie dojrzewania pre-mRNA. Tematem trzeciego projektu jest analiza kolistych, pozachromosomowych cząsteczek DNA. Oprócz tego badamy ewolucję genów kodujących rRNA, a także nietypową organizację genomów mitochondrialnych euglenin.

Aktualnie realizowane projekty badawcze

Przykładowe tematy zakończonych prac dyplomowych

  • Anna Semik (2021). Analiza intronów niekonwencjonalnych w genach jądrowych euglenin. Praca licencjacka na kierunku Bioinformatyka i Biologia Systemów.
  • Marcin Broler (2021). Kolejność wycinania intronów w genie tubB u Euglena gracilis. Praca licencjacka na kierunki Biologia.
  • Michalina Komorowska (2020). Analiza formy fizycznej wyciętych intronów niekonwencjonalnych występujących w genach gapC i tubB u E. gracilis. Praca magisterska na kierunku Biotechnologia.
  • Antonina Ignatenko (2019). Mechanizmy utraty i nabywania intronów spliceosomalnych w genach jądrowych eukariontów. Praca licencjacka na kierunku Biotechnologia (praca opublikowana w Postępach Biochemii).
  • Katarzyna Kerner (2018). Porównanie kolejności usuwania intronów dwóch typów z transkryptu genu gapC u Euglena gracilis i Euglena agilis. Praca licencjacka na kierunku Biotechnologia.
  • Paweł Hałakuc (2018). Tracing evolutionary changes in rRNA genes of Euglenozoa. Praca magisterska na kierunku Biotechnologia w ramach MISMaP.
  • Daria Zganiacz (2017). Charakterystyka kolistych cząsteczek kwasów rybonukleinowych – występowanie, funkcje, metody badania. Praca licencjacka na kierunku Biotechnologia w ramach MISMaP (praca opublikowana w Postępach Biochemii).
  • Agata Gondek (2015). Badanie wpływu substancji hamujących działanie spliceosomu ludzkiego na spliceosom Euglena gracilis. Praca magisterska na kierunku Biologia w ramach MISMaP.
  • Natalia Pałczyńska (2015). Rozmieszczenie intronów w genie gapC u Euglena agilis. Uzyskanie konstruktu do badania mechanizmów wycinania intronów niekonwencjonalnych u euglenin w systemie drożdżowym. Praca magisterska na kierunku Biotechnologia.
  • Więcej informacji na temat prac dyplomowych

Przykładowe publikacje

Gumińska, Natalia; Zakryś, Bożena; Milanowski, Rafał

A New Type of Circular RNA derived from Nonconventional Introns in Nuclear Genes of Euglenids Journal Article

Journal of Molecular Biology, 433 (3), pp. 166758, 2021.

Abstract | Links | BibTeX

Gumińska, Natalia; Płecha, Magdalena; Walkiewicz, Halszka; Hałakuc, Paweł; Zakryś, Bożena; Milanowski, Rafał

Culture purification and DNA extraction procedures suitable for next-generation sequencing of euglenids Journal Article

Journal of Applied Phycology, 30 (6), pp. 3541–3549, 2018, ISSN: 1573-5176.

Abstract | Links | BibTeX

Gumińska, Natalia; Płecha, Magdalena; Zakryś, Bożena; Milanowski, Rafał

Order of removal of conventional and nonconventional introns from nuclear transcripts of Euglena gracilis Journal Article

PLoS Genetics, 14 (10), pp. e1007761, 2018, ISSN: 15537404.

Abstract | Links | BibTeX

Milanowski, Rafał; Gumińska, Natalia; Karnkowska, Anna; Ishikawa, Takao; Zakryś, Bożena

Intermediate introns in nuclear genes of euglenids – are they a distinct type? Journal Article

BMC Evolutionary Biology, 16 (1), pp. 49, 2016, ISSN: 1471-2148.

Abstract | Links | BibTeX

Milanowski, Rafał; Karnkowska, Anna; Ishikawa, Takao; Zakryś, Bożena

Distribution of Conventional and Nonconventional Introns in Tubulin (alpha and beta) Genes of Euglenids Journal Article

Molecular Biology and Evolution, 31 (3), pp. 584–593, 2014, ISSN: 1537-1719.

Abstract | Links | BibTeX