Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Taksonomia, filogeneza i ewolucja klejnotek

Tematyka badań

 • Poznajemy różnorodność zielonych euglenin poprzez izolowanie nowych gatunków ze środowiska, obserwacje mikroskopowe i badania molekularne.
 • Odtwarzamy relacje pokrewieństwa między taksonami poprzez skonstruowanie wiarygodnego drzewa filogenetycznego uwzględniającego jak największą liczbę gatunków; dotychczas zaledwie 20% taksonów ma swoją reprezentację na drzewach filogenetycznych.
 • Badamy ekologię euglenin metodą sekwencjonowania środowiskowego (metabarkodingu) wykorzystując opracowany przez nas kod kreskowy DNA (barkod DNA), który umożliwia dokładną identyfikację gatunków. Pozwala to na prowadzenie monitoringu zbiorników wodnych pod kątem bioróżnorodności euglenin, w tym gatunków zdolnych do tworzenia zakwitów toksycznych, rzadkich czy o potencjale biotechnologicznym.

Realizowane projekty badawcze

Narodowe Centrum Nauki, projekt OPUS 122016/23/B/NZ8/00919 pt.: Sekwencjonowanie środowiskowe (metabarcoding) kluczem do poznania różnorodności biologicznej autotroficznych euglenin (Euglenida).

Tematyka prac dyplomowych

 • Izolacja ciekawych lub rzadkich gatunków euglenin z naturalnych populacji z terenu Polski celem przeprowadzenia weryfikacji taksonomicznych, zdeponowania w światowych kolekcjach kultur glonowych czy wykorzystania w celach biotechnologicznych; stosujemy różne metody izolacji pojedynczych komórek (m.in. mikromanipulacja), zakładamy i prowadzimy hodowle  jednogatunkowe.
 • Badania morfologiczne wybranych gatunków (grup gatunków) euglenin w celu weryfikacji taksonomicznych; wykorzystujemy mikroskopię świetlną, automatyczną biometrię (system analizy obrazu NIS Elements Br 3.1) i fotografię mikroskopową.
 • Różnorodność euglenin wybranego zbiornika wodnego (m.in. silnie zanieczyszczonego ściekami przemysłowymi, komunalnymi); stosujemy mikroskopię świetlną, fotografię mikroskopową.
 • Molekularna identyfikacja euglenin w próbach środowiskowych (metabarkoding) w celu poznania ich bioróżnorodności i ekologii.
 • Więcej informacji

Przykładowe prace zrealizowane wcześniej

 • Michał Woźniak (2020). Oczyszczanie wody zanieczyszczonej arsenem przez wybrane organizmy autotroficzne. Praca licencjacka na kierunku Ochrona Środowiska.
 • Alicja Fells (2019). Badanie pokrewieństw w rodzaju Phacus Dujardin na podstawie danych molekularnych i morfologicznych. Praca magisterska na kierunku Biologia.
 • Katarzyna Chaber (2019). Analiza morfologiczna i molekularna gatunków z kompleksu Lepocinclis ovum-Lepocinclis globulus (Euglenida). Praca magisterska na kierunku Biologia.
 • Alicja Fells (2017). Ultrastruktura chloroplastu Cryptoglena skujae (Skuja) Marin i Melkonian. Praca licencjacka na kierunku Biologia.
 • Michał Woźniak (2017). Bioróżnorodność autotroficznych euglenin w zbiornikach wodnych w okolicy Pruszkowa i Grodziska Mazowieckiego. Praca licencjacka na kierunku Ochrona Środowiska.

Przykładowe publikacje

Zakryś, Bożena; Jankowska, Katarzyna; Majerowicz, Anna; Fells, Alicja; Łukomska-Kowalczyk, Maja

Discovery of a new photosynthetic euglenoid in Poland: Euglena mazurica sp. nov. (Euglenales, Euglenaceae) Journal Article

In: Protist, vol. 175, no. 2, 2024, ISSN: 1434-4610.

Links | BibTeX

Jankowska, Katarzyna; Łukomska-Kowalczyk, Maja; Milanowski, Rafał; Fells, Alicja; Zakryś, Bożena

Biodiversity of autotrophic euglenids based on the group specific DNA metabarcoding approach Journal Article

In: Protist, vol. 175, no. 3, pp. 126024, 2024, ISSN: 1434-4610.

Abstract | Links | BibTeX

Fells, Alicja; Jiang, Xiaodie; Jankowska, Katarzyna; Łukomska-Kowalczyk, Maja; Milanowski, Rafał; Wang, Quanxi; Zakryś, Bożena

Molecular and morphological delimitation of species in Strombomonas (Euglenaceae) including a protocol for DNA isolation utilising a chelating resin Journal Article

In: TAXON, vol. 72, no. 4, pp. 733-750, 2023.

Abstract | Links | BibTeX

Chaber, Katarzyna; Łukomska-Kowalczyk, Maja; Fells, Alicja; Milanowski, Rafał; Zakryś, Bożena

Toward the robust resolution of taxonomic ambiguity within Lepocinclis (Euglenida) based on DNA sequencing and morphology Journal Article

In: Journal of Phycology, vol. 58, no. 1, pp. 105-120, 2022.

Abstract | Links | BibTeX

Gumińska, Natalia; Łukomska-Kowalczyk, Maja; Chaber, Katarzyna; Zakryś, Bożena; Milanowski, Rafał

Evaluation of V2 18S rDNA barcode marker and assessment of sample collection and DNA extraction methods for metabarcoding of autotrophic euglenids Journal Article

In: Environmental Microbiology, vol. 23, no. 6, pp. 2992–3008 , 2021.

Abstract | Links | BibTeX

Łukomska-Kowalczyk, Maja; Chaber, Katarzyna; Fells, Alicja; Milanowski, Rafał; Zakryś, Bożena

Description of Flexiglena gen. nov. and new members of Discoplastis and Euglenaformis (Euglenida) Journal Article

In: Journal of Phycology, vol. 57, no. 3, pp. 766-779, 2021.

Abstract | Links | BibTeX

Łukomska-Kowalczyk, Maja; Fells, Alicja; Chaber, Katarzyna; Milanowski, Rafał; Zakryś, Bożena

Taxon‐rich phylogeny and taxonomy of the genus Phacus (Euglenida) based on morphological and molecular data Journal Article

In: Journal of Phycology, vol. 56, no. 5, pp. 1135-1156, 2020.

Abstract | Links | BibTeX

Łukomska-Kowalczyk, Maja; Chaber, Katarzyna; Fells, Alicja; Milanowski, Rafał; Zakryś, Bożena

Molecular and Morphological Delimitation of Species in the Group of Lepocinclis Ovum-like taxa (Euglenida) Journal Article

In: Journal of Phycology, vol. 56, no. 2, pp. 283-299, 2020.

Abstract | Links | BibTeX

Kulczycka, Agata; Łukomska-Kowalczyk, Maja; Zakryś, Bożena; Milanowski, Rafał

PCR identification of toxic euglenid species Euglena sanguinea Journal Article

In: Journal of Applied Phycology, vol. 30, no. 3, pp. 1759–1763, 2018, ISSN: 0921-8971.

Abstract | Links | BibTeX

Łukomska-Kowalczyk, Maja; Karnkowska, Anna; Krupska, Małgorzata; Milanowski, Rafał; Zakryś, Bożena

DNA barcoding in autotrophic euglenids: evaluation of COI and 18s rDNA Journal Article

In: Journal of Phycology, vol. 52, no. 6, pp. 951–960, 2016, ISSN: 00223646.

Abstract | Links | BibTeX